Helsingin Kanoottiklubi ry:lle on myönnetty KKI-hanketukikierroksella 2/2018 tukea 2 000 € ”Meloiloa 2”-hankkeelle. Tuki on tarkoitettu vertaisohjaajien koulutuksesta ja ohjaajapalkkioista syntyviin kuluihin.  Tuella ei kustanneta itse toimintaa.
Tämä tuki mahdollistaa viime kesänä aloitetun ensivaiheen, helppojen, keskiviikkoretkien järjestämisen.  Tämä auttaa uusia jäseniä pääsemään sisään lajiin ja seuran toimintaan.

Kelikamera

Go To Top